Als zzp'er werkzaam?

De afgelopen tijd is er een flinke toename geweest van ZZP’ers in de
zorg, en dit zien we ook bij Dunk.

Wij willen ons hier op een ‘goede’ manier toe verhouden. ‘Goed’ is voor ons dat we in de samenwerking met de ZZP’ers, willen blijven bijdragen aan kwaliteit van zorg. Vanuit onze rol, als werkgever (voor onze teamleden in loondienst) en opdrachtgever (voor de ZZP’ers die zich laten bemiddelen) bij Dunk, willen we daarom graag samenwerken met kwalitatief goede zorgprofessionals en dit willen we graag waarborgen. Dit, zodat onze
opdrachtgevers ook die kwaliteit van ons blijven krijgen, die ze gewend zijn.

Dunk-Kantoor-High-Res-Sjoerd-Knol-20

Wij willen kwaliteit leveren

Om de kwaliteit bij de de inzet van de ZZP’ers te kunnen borgen hebben we een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd, waar je als ZZP’er aan moet voldoen. te weten:

Algemene eisen:

 • Je bent in het bezit van een relevante opleiding in de zorg: MBO
  niveau 4, HBO, post HBO, WO, WO-master;
 • Je bent in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, niet ouder dan
  1 jaar;
 • Je neemt deel aan intervisie (aandacht voor reflectie, persoonlijke
  groei en ontwikkeling);
 • Je voldoet aan de eisen volgens de WKKGZ, klik op deze link voor
  toelichting;
 •  Je neemt verantwoordelijkheid voor je rol als ZZP’er.

Specifieke eisen:

 • Verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist, GZ-psycholoog,
  Klinisch psycholoog, Psychiater, Agoog:
 • Je beschikt over een
  inschrijvingsbewijs BIG register en waar van toepassing in het
  relevante beroepen- of specialistenregister
 • Je beschikt over een inschrijving MBO niveau 4, HBO, post HBO:
 • Je volgt jaarlijks vak relevante trainingen/scholingen
  (denk aan weerbaarheids-, reanimatie- en medicatietraining);
 • WO, WO-master; je voldoet aan de na- en bijscholingseisen
  conform de (her)registratie-eisen van de beroepen- of
  specialistenvereniging.

Competenties:

 • Je kunt multidisciplinair en verbindend werken;
 • Je werkt inzichtelijk en verantwoord;
 • Je kunt goed reflecteren op jezelf;
 • Je bent professioneel en kwaliteitsgericht.

Logisch toch?

We kunnen ons voorstellen dat deze criteria als logisch worden gezien, toch vinden we het zorgvuldig en professioneel om dit expliciet met elkaar af te spreken. We worden graag op de hoogte gehouden over hoe ieder zijn deskundigheid zelf organiseert. Het is ook mogelijk om deze deskundigheid binnen Dunk te “halen” en bij ons trainingen en intervisies
te volgen. Binnen Dunk kunnen we je administratief ondersteunen en/ of ontzorgen.

Neem dan contact met ons.

Dunk-Backdrop-High-Res-Sjoerd-Knol-15

Kopje koffie?

Ben jij die zzp’er die graag bij ons aan de slag wil? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Dunk-Kantoor-High-Res-Sjoerd-Knol-28

Menu