top of page

Uitzenden en Detacheren

Dunk heeft een team van zo'n 80 tot 100 professionals die kunnen worden uitgezonden of gedetacheerd. Veel van onze teamleden zijn al werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en vinden het leuk om via Dunk af en toe ergens anders te werken. Hierdoor kunnen we vaak ervaren teamleden matchen.

 

Wij (Bram, Sarah, Niek, Myrte, Geeke en Henrike) werken zelf ook mee binnen allerlei organisaties. Zo kennen we de organisaties van binnenuit en zijn we in staat om een goede match maken tussen een opdrachtgever en een teamlid van Dunk.

 

We worden gevraagd om teamleden te leveren bij onvoorziene roosterproblemen. Daarnaast worden we ook gevraagd voor detacheringen bij zwangerschapsverloven of voor wat meer specialistische opdrachten (zie expertiseteam onder Professionalisering).

Momenteel werken we met de volgende organisaties samen: GGZ Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Lentis, FPC Veldzicht, Het Poortje Jeugdinrichtingen, Stichting Trajectum, Dr. S. van Mesdagkliniek, Het Kopland, RIBW Groep Overijssel, ‘s Heerenloo en de William Schrikker Groep.

bottom of page