top of page

Dunk traint

Dunk organiseert kwaliteit en deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In de acute vorm lost Dunk personele problemen op in organisaties door bijvoorbeeld teamleden uit te zenden of detacheringen te organiseren. Ook kan Dunk consultatie bieden en meekijken en meewerken in complexe zorgsituaties. Door onderwijs, training en training on the job levert Dunk een bijdrage aan de (beroeps)ontwikkeling van professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg. 

 

Dunk werkt vanuit de filosofie dat zowel professionals, teams en organisaties een punt bereiken waarop een zekere routinematigheid optreedt. Een ‘routine’ heeft veel voordelen. Een belangrijk voordeel van een routine is bijvoorbeeld dat er efficiënt wordt omgegaan met kennis en er weinig tijd verloren gaat aan onderling overleg. Een routine heeft ook nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld dat er niet meer kritisch gekeken wordt naar de zin en onzin van (routinematig) gedrag.   

 

Door middel van coaching, training en onderwijs kunnen bepaalde routines worden doorbroken of kunnen deze juist worden geoptimaliseerd. Volgens Dunk staat aan de basis van goede zorg, het vermogen om aan te sluiten patiënten/cliënten. Daarvoor zijn een aantal cursussen ontwikkeld die een goede basis leggen voor hulpverleners. 

 

Deze cursussen voorzien vooral in een aantal behoeftes die Dunk denkt te zien in het veld. Het cursusaanbod bestaat momenteel uit: Samen besluiten (shared decision making), Effectief communiceren/therapeutisch contact, Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag, Basic Life Support, AED, Inleiding in psychofarmaca en het Werken met de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). De laatste cursus is een vreemde eend in de bijt, in die zin dat dit een meer verpleegkundige aangelegenheid is. Omwille van het feit dat ggz zich ontwikkelt in de richting van het herstel van het functioneren, is ervoor gekozen om het werken met de ICF wel op te nemen in het scholingsaanbod. 

 

Naast het voorgenoemde aanbod kan Dunk een scholingsaanbod op maat maken.

Op alle trainingen zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 

bottom of page