top of page

Training omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie

Doelstelling

Deelnemers erkennen en herkennen grensoverschrijdend gedrag. Tevens weten de deelnemers een (assertieve) houding aan te nemen binnen te context van hun functie en context. Deelnemers herkennen de verschillende vormen van agressie en weten op passende wijze de juiste interventie te plegen. Indien nodig kunnen zij zichzelf of dé ander beschermen tegen geweld volgens de proportionaliteit en subsidiariteit beginsel. 

 

Inhoud

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.  

In de theorie wordt onder andere behandeld; 

  • de verschillende soorten van agressie en de uitingen hiervan; 

  • de fysiologische-en lichamelijke reacties op stress/agressie; 

  • de (wettelijke) kaders waarmee gewerkt;

  • het veiligheidsbewustzijn, zelfbewustzijn en omgevingsfactoren. 

 

De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk. In de training wordt rekening gehouden met voor de instelling (opdrachtgever) geldende procedures. Het praktijk gedeelte bestaat uit ervarend leren door middel van psycho-fysieke energizer. Ook verbale en fysieke de-escalerende technieken die erop gericht zijn om jezelf te kunnen verdedigingen in geval van nood, worden doorgenomen. Aan de hand van verschillende werkvormen wordt geoefend, hierbij worden rollenspelen gedaan en worden verschillende scenario’s doorgenomen. 

 

Niveau

Iedere, in de (geestelijke) gezondheidszorg, werkzame professional (mbo, hbo of universitair) 

 

Lengte en omvang 

Een training bestaan uit 2 dagdelen van 4 uur. 

Vanwege het trainingsgerichte karakter wordt de training in groepen van 8 tot maximaal 10 personen vormgegeven

 

Bewijs van deelname 

De deelnemers krijgen bij een workshop een bewijs van deelnameKunnen bij het volgen van een volledige training die uit meerder dagdelen bestaat een certificaat ontvangen met de daarop vermelde thema’s die behandeld zijn. 

 

Locatie

Locatie van Dunk, Oude Ebbingestraat 71 Groningen. In company trainingen zijn ook mogelijk. 

 

Cursusprijzen

Op aanvraag. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dunk via info@wijzijndunk.nl

bottom of page