top of page

Team Dunk

Team Dunk bestaat uit vijf mensen met verschillende (beroeps)achtergronden. 

In 2015 richtten Sarah Blaauw en Bram Cremer, Astare Groningen op. Sinds 1 januari 2017 zijn we verder gegaan als Dunk. 

Sarah Blaauw is afgestudeerd als sociaal juridisch dienstverlener en heeft tot de oprichting van Dunk gewerkt als leidinggevende bij een dak- en thuislozen organisatie. Daarnaast is zij werkzaam geweest als trainer bij de gemeente Groningen. Sarah is gespecialiseerd in de matching van teamleden, individuele begeleiding, intervisie en supervisie van teamleden. Ze is een ervaren en gecertificeerde coach (teams en individueel). Haar stijl van coachen en trainen zijn mede gebaseerd op Neuro Linquïstisch Programmeren (NLP) en Systemisch Werken.

Bram Cremer is afgestudeerd als sociaal pedagogisch hulpverlener. Bram heeft 12 jaar gewerkt als sociotherapeut in de van Mesdag Kliniek in Groningen. Ook is hij werkzaam geweest als leidinggevende voor een jeugdzorg organisatie. Bram heeft een aantal jaren als ZZP'er binnen verschillende Forensische Psychiatrische Centra gewerkt. Hij is een ervaren trainer/coach. 

1 oktober 2016 is Geeke Everts begonnen als teamlid bij Dunk. Op 1 maart 2017 is Geeke toegevoegd aan team Dunk. Geeke is HBO maatschappelijk werker met de aantekening GGZ agoog. Geeke werkt momenteel vier dagen per week als Bedrijfsleider bij Dunk. 

 

Op 1 juni 2017 is Tobias Kalverdijk als verpleegkundig specialist ggz. Tobias voltooide de opleidingen MBO verpleegkunde, HBO verpleegkunde en de driejarige masteropleiding verpleegkundig specialist ggz. Tobias heeft ervaring in de (forensische) psychiatrie als sociotherapeut en in de laatste jaren als regiebehandelaar/behandelcoördinator. Per 1 juli 2018 treedt Tobias toe als mede-eigenaar van Dunk. Tobias heeft een belangrijke rol in de inhoudelijke ontwikkeling van Dunk en zal zich bezig gaan houden met consultaties, advisering, (ontwikkelen van) trainingen en andere expertise-vraagstukken. 

Sinds eind 2018 is Loes Wielstra als teamlid aan het werk bij Dunk. Loes is afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en in de van Mesdagkliniek begonnen als hulpverlener. Daarna is ze bijna 6 jaar werkzaam geweest bij een justitiële jeugdinrichting. Vanaf maart 2020 is ze begonnen als Officemanager bij Dunk voor een paar dagen per week, en werkt ze ook nog af en toe als teamlid binnen alle organisaties.

bottom of page