Verwijzingen naar en binnen GGZ vereenvoudigd

GGZ Nederland is blij met de gemaakte afspraken over vereenvoudiging van het verwijzen naar en binnen de ggz. Vanaf 1 april is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa.

Een melding aan de huisarts volstaat. De nieuwe afspraken, opgesteld door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, moeten administratieve lasten verlagen en tijd en geld besparen.

De regels over verwijzing waren een van de knelpunten in het onderzoek Het Roer Moet Om van GGZ Nederland.

>>> Meer informatie bij GGZ Nederland


Recente berichten
Archief

088 - 234 21 00 info@wijzijndunk.nl