top of page

Professionalisering Intern

Wij stimuleren persoonlijke groei en besteden daarom graag ruim tijd en energie aan de professionalisering van onze teamleden.

 

Individuele begeleiding

We kennen ieder teamlid goed en we volgen zijn of haar ontwikkeling op de voet vanaf de eerste kennismaking en werkdag. We bereiden ons teamleden goed voor op elke dienst die ze gaan werken in een voor hen nieuwe organisatie en/of afdeling. Deze diensten bespreken we ook na, waarbij we vragen wat er goed ging en wat er beter kan.

Omdat de initiatiefnemers van Dunk zelf meewerken in de praktijk op alle afdelingen, zijn wij voldoende op de hoogte van de betreffende werkplek en cliënten. We staan altijd klaar voor onze teamleden om een werkdag in een persoonlijk gesprek door te nemen.

Intervisie

Elke 2e woensdag van de maand bieden wij onze teamleden intervisie aan. Wij bieden hiervoor een veilige en ontspannen plek aan. We werken volgens een vaste intervisiemethode vanuit onze visie op leren: door je vragen te delen en te bezinnen op je handelen breng je jezelf en anderen in beweging.

Het staat Dunk teamleden vrij gebruik te maken van dit intervisie aanbod.

Trainingen en/of workshops

Veel van onze teamleden hebben een Weerbaarheidstraining gevolgd bij Arjan Zuidema van Mijngrens Trainingen. Daarnaast bieden we een training aan op het gebied van Reanimatie en AED via Marco Stoel van Acute Hulp. Ook hebben veel van onze teamleden een training over Therapeutisch contact en Medicatiecursus gevolgd. Deze vier cursussen bieden we periodiek aan, aan al onze teamleden.

Lezingen

Een paar keer per jaar organiseren we in onze vestiging aan de Oude Ebbingestraat lezingen. De thema’s zijn zeer verschillend, wel is er altijd een link met de zorg. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk: burgers, teamleden, cliënten en opdrachtgevers.

Expertise-team

Ons team van professionals wordt regelmatig gevraagd mee te denken en mee te werken in organisaties wanneer een team vastloopt in de begeleiding en/of behandeling van een cliënt (in verband met bijvoorbeeld moeilijk gedrag, hoge werkdruk, gevoelens van tegenoverdracht).

Wij kunnen voor een bepaalde periode de begeleiding overnemen, al dan niet samen met (een deel van) het vaste team. Hierdoor ontstaat rust en ruimte geven voor de betreffende cliënt en het vaste team.

Samen met client, team en organisatie kijken we wat er nodig is om de begeleiding door eigen team weer te kunnen hervatten. De focus ligt op: het herstellen van contact, samenwerking en perspectief voor alle betrokkenen.

 

Bram is een ervaren coach en goed in staat om in de vinger procesmatig en inhoudelijk op de zere plek te leggen. Hij heeft veel ervaring in het coachen van teams waarin communicatie kan verbeteren. 

Tobias is als verpleegkundig specialist ggz ervaren in het ontwikkelen en implementeren van methodieken en het stimuleren van verpleegkundig leiderschap. Ook is hij bedreven in het slaan van een brug tussen (verpleegkundige) teams en beleidsverantwoordelijken/beleidsmakers. 

bottom of page