top of page

Effectief communiceren/therapeutisch contact

Doelstelling

De deelnemer van de cursus: 

  • kan op effectieve wijze contact aangaan met cliënten/patiënten;

  • is zich bewust van zijn/haar eigen houding ten opzichte van anderen;

  • heeft kennis van en is zich bewust van (tegen)overdrachtelijke principes en reacties en diens eigen basishouding bij toename van stress;

  • heeft kennis van de transactionele analyse en wat de betekenis daarvan is in contact met de omgeving;

  • weet op effectieve wijze onderscheid te maken tussen structuurbiedend, groei-stimulerend, repressief-(beheersing) en vermijdingsgedrag van anderen en zichzelf.

 

Inhoud

De cursus is erop gericht hulpverleners te stimuleren vooral vanuit contact en verbinding samen te werken met cliënten/patiënten om zodoende beter aan te sluiten op het herstel van functioneren. 

 

Tegen de achtergrond van een door Dunk ontwikkeld praktisch en toepasbaar best-practice model wordt doorgenomen welke aspecten het gedrag van hulpverleners en cliënten/patiënten verklaart. Overdracht- en tegenoverdrachtprincipes en de transactionele analyse worden doorgenomen. Deze theorieën geven hulpverleners houvast en structuur om hun eigen gedrag en de invloed van hun gedrag op anderen te verklaren en te verbeteren. 

 

Op dagdeel één wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergronden en wordt met de deelnemers nagegaan welke basispositie zij hebben in communicatie. Op dagdeel twee wordt aan de hand van casuïstiek geoefend met de het innemen van verschillende basisposities.  

 

Voor wie

Iedere, in de (geestelijke) gezondheidszorg, werkzame professional (mbo, hbo of universitair)

 

Lengte en omvang

2 dagdelen van 4 uur (1 dagdeel theorie, 1 dagdeel trainen)

Vanwege het trainingsgerichte karakter wordt de training in groepen van 8 tot maximaal 10 personen vormgegeven

 

Locatie

In principe op locatie van Dunk, Oude Ebbingestraat 71 Groningen. In company trainingen zijn ook mogelijk. 

 

Cursusprijzen 

Op aanvraag. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dunk via info@wijzijndunk.nl

bottom of page