top of page

Werkwijze

Dunk is een bedrijf dat zich toelegt op het organiseren van professionaliteit en deskundigheid in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Dit doen wij door teamleden van Dunk uit te zenden en te detacheren naar GGZ instellingen en zorginitiatieven in Noord Nederland.

 

We streven naar het vinden van een goede “match” tussen ons teamlid, de opdrachtgever en onszelf. Wij doen dit door goed geïnformeerd te zijn over wat de affiniteiten en kwaliteiten zijn van onze teamleden en deze te matchen met de vraag van de opdrachtgever. We werken nauw samen met teamleden die enthousiast, (des)kundig en zelfbewust zijn.
 

Ook leveren we een bijdrage aan professionalisering en deskundigheid door het bieden van intervisies aan teamleden van Dunk en organisaties.

We leiden onze teamleden op in het maken van contact, Basic Life Support (BLS), Automatische Externe Defibrillator (AED), persoonlijke veiligheid en een inleiding in psychofarmaca. We maken onze teamleden bewust van hun rol als professional in de instellingen waar ze soms kortdurend of langer werken zoals bijvoorbeeld met een detachering. Deze trainingen bieden we ook aan aan gezondheidszorginstellingen en we maken daarbij gebruik van inspirerende en ervaren trainers. 

 

Aan de basis van onze visie liggen de grondwaarden vertrouwen, autonomie en verbinding. We zijn ervan overtuigd dat wanneer hulpverleners zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met cliënten beslissingen nemen, dit vertrouwen, autonomie en verbinding ten positieve beïnvloedt. In theoretische zin passen we het concept 'shared decision making' toe in alle samenwerkingsvormen die we aangaan. 

bottom of page