top of page

Onze teamleden

We vinden het belangrijk om onze teamleden goed te kennen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de teamleden op de juiste plekken worden ingezet. 

We realiseren ons goed dat het "ouderwetse uitzenden" met zich meebrengt dat je als uitzendkracht kort ergens rondloopt en geen onderdeel uitmaakt van een team. We proberen onze teamleden regelmatig te zien of te spreken. In de praktijk hebben we geregeld contact via de telefoon of WhatsApp. Maar ook tijdens trainingen en intervisies hebben we contact met onze teamleden. Onze teamleden zeggen daarmee hun team bij Dunk te vinden. 

Onze teamleden hebben vaak verschillende beroepsachtergronden. Hierbij valt te denken aan verschillende MBO functies zoals sociaal agogisch werk (specifieke doelgroepen), verpleegkunde, sociaal cultureel werk en sociaal maatschappelijke dienstverlening.

 

Onze HBO opgeleide teamleden hebben vaak de volgende beroepsachtergronden: social work (voorheen maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogisch hulpverlener), verpleegkunde, psychomotorisch werk en toegepaste psychologie. Enkele teamleden hebben psychologie of pedagogiek gestudeerd.  

In de praktijk selecteren we teamleden niet in de eerste plaats op hun opleidingsachtergrond, maar meer op houding en gedrag. Zelfbewustzijn en omgevingsbewustzijn vinden we belangrijke competenties. 

Spreekt dit verhaal je aan, ben of ken je een hulpverlener in de zorg, of ben je dit niet en wil je gewoon eens binnenlopen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

bottom of page